Martin Aanestad Rådgivning

Om meg

Utdanning:
Utdannet Cand.mag. fra Høgskolesenteret i Rogaland nå Universitet i Stavanger hvor jeg har ett 2–årig studium innenfor økonomi/adm./markedsføring/strategi og et 2–årig studium innenfor film og media. Videre så har jeg et 1-årig fordypningsstudium innenfor nyskaping/entreprenørskap.

Jeg har også etterutdannelse innenfor prosjektledelse, EU-juss samt to masterprogrammer på Handelshøyskolen BI innenfor Corporate Finance og Strategisk ledelse.
Arbeidserfaring
Min første jobb var i Arbeidsmarkedsetaten hvor jeg bl.a.var med å etablere en av Norges første inkubatorer. Videre så var jeg nærmere 10 år på næringslivssiden i bank og har bred erfaring knyttet til lånefinansiering og andre banktjenester.

Etter dette var jeg selvstendig næringsdrivende noen år innenfor bedrifts- og næringsutvikling, bl.a. også som FRAM-rådgiver.

Sist vært 6 år i Innovasjon Norge hvor jeg jobbet med ulike typer innovasjonsprosjekterer som seniorrådgiver.

Kort oppsummert så har mitt virke primært vært innenfor bedriftsutvikling og finansiering. Bransjekunnskap innenfor olje/energi og kulturbaserte næringer spesielt filmområdet. All erfaring er fra Stavangerområdet, et område jeg kjenner godt til og og hvor jeg har et stort nettverk.

TJENESTER