Martin Aanestad Rådgivning

Hva jeg tilbyr

Bedriftsrådgivning

Tilbyr aktiv assistanse knyttet til utvikling av overordnet strategi, forretnings- og markedsplaner. Utvikling og implementering gjennom konkrete handlingsplaner også introduksjon i nye markeder. Spisskompetanse innenfor innovasjon og FoU-prosesser

Lånefinansiering

Tilbyr bedrifter aktiv assistanse i dialog med banker og andre finansieringsinstitusjoner knyttet til garantier, lånefinansiering, balansestrukturering og internasjonal handelsfinansiering.

Næringsutvikling

Tilbyr aktiv assistanse knyttet til utvikling av næringsklynger, pre-analyse, for- og hovedprosjekt. Høy bransjekunnskap innenfor næringene film/media, olje/gass og fornybar energi/småkraft.

Assisterer også selskaper som ønsker seg inn i oljebransjen. Det være seg inn på markede i Nord- og Sør-Norge samt internasjonalt. Kjenner godt oljeindustrien i Rogaland.

God kjennskap til nasjonal og internasjonal filmindustri. Har også jobbet med finansiering av småkraftverk.

Søknader - offentlig støtte

Tilbyr aktiv assistanse knyttet til utarbeidelse og oppfølging av søknader og tilsagn om tilskudd eller annen støtte hos Innovasjon Norge, Skattefunn/Forskningsrådet eller andre offentlige institusjoner som kommuner etc.

KONTAKT